Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 14.03.2022r

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.03.2022 r. zawiadomienie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji nr 3/2022 z dnia 04.03.2022 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka, na terenie działki nr 173, ark. mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf