Zarządzenie Nr 28/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2022

Zarządzenie Nr 28/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 lutego 2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Szacowania Strat poniesionych przez rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pobierz dokument - format pdf