Zarządzenie Nr 31/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2022

Zarządzenie Nr 31/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf