Obwieszczenie GP.6733.4.2022 z dnia 17.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.03.2022r. zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2022 z dnia 17.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z budową kanalizacji deszczowej i infrastrukturą zagospodarowania zmagazynowanych wód" na terenie działki nr 3040/43, ark. mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf