Obwieszczenie GP.6733.1.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 5/2022 z dnia 28.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieciowej przepompowni wody" na terenie działki nr 22/1, ark. mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf