Obwieszczenie GP.6733.2.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 6/2022 z dnia 28.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "rozbudowa sieci wodociągowej" na terenie części działek nr 92, 94, 93, 74/38 oraz na działce nr 77/5, ark. mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf