Obwieszczenie GP.6733.3.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 7/2022 z dnia 28.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej" na terenie części działki nr 28, 29/7, 38, ark. mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf