Zarządzenie Nr 43/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2022

Zarządzenie Nr 43/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf