Uchwała nr XLIII/429/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/429/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2024

Pobierz dokument - format pdf