Uchwała nr XLIII/433/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/433/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034

Pobierz dokument - format pdf