Uchwała nr XLIII/435/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/435/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku

Pobierz dokument - format pdf