Obwieszczenie GP.6733.5.2022 z dnia 04.04.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.04.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 8/2022 z dnia 04.04.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowych nN-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych" na terenie działek nr 3605/13, 3023/4, 3016/7, 3015/23 oraz na częściach działek o numerach ewid. 3015/4, 3015/27, arkusz mapy 36, obręb miasto Pleszew - ul. Warneńczyka w Pleszewie.

Pobierz dokument - format  pdf