Obwieszczenie GP.6733.9.2022 z dnia 04.04.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.04.2022r.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko" na terenie działek nr 278, 293/3, arkusz mapy 1 i działki nr 131/1, arkusz mapy 3, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf