Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.042.6.2022

Zamówienie pn. "Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP