Wykaz z dnia 13.04.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym, położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, oznaczoną ewidencyjnie nr dz. 2440/11 o pow. 0,1996 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00023022/0.

Pobierz dokument - format pdf