Obwieszczenie SKO-4213/58/22 z dnia 07.04.2022r.

Obwieszczenie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 7 kwietnia 2022 o wydaniu decyzji SKO-4213/58/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 22/2022 z dnia 21 lutego 2022r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej, na terenie działki  nr 1898, arkusz mapy 25, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument decyzji - format pdf