Obwieszczenie GP.6733.10.2022 z dnia 20.04.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.10.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.04.2022r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy" na terenie działek nr 90 i 47/1, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf