Wykaz z dnia 22.04.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego tj.: dz. nr 49/5 o pow. 0,0105 ha i 3017/22 o pow. 0,0127 ha; zapisane w KW nr KZ1P/00017676/4.

Pobierz dokument - format  pdf