Obwieszczenie GP.6733.7.2022 z dnia 27.04.2022

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.04.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 9/2022 z dnia 26.04.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej" na terenie działki nr 73/19 oraz części działek o nr ewid. 61, 74/3, 73/11, arkusz mapy 24, obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf