Sprawozdanie finansowe za 2021 - Jednostki Samorządu Terytorialnego

Bilans jednostki samorządu terytorialnego - format pdf