Uchwała nr XLIV/438/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/438/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych

Pobierz dokument - format pdf