Uchwała nr XLIV/443/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/443/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pobierz dokument - format pdf