Obwieszczenie GP.6721.34.2022 z dnia 12.05.2022

Obwieszczenie GP.6721.34.2022 z dnia 12.05.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała w sprawie MPZP - format pdf
Rysunek MPZP - format pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : Godzina: 13.00 poniedziałek, 06 czerwiec 2022  
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania