Obwieszczenie z dnia 16.05.2022 o wszczęciu postępowania po decyzji SKO

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 16.05.2022 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w związku z wydaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu znak SKO - 4213/70/22 z dnia 29.04.2022  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie części działki nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf