Zarządzenie Nr 61/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2022

Zarządzenie Nr 61/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do przeprowadzania kontroli i oględzin podatkowych;

Pobierz dokument - format pdf