Obwieszczenie OS.6220.1.15.2020.KP21 z dnia 12.05.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2020.KP21 z dnia 12.05.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Zbieranie i przetwarzanie odpadów".

Pobierz dokument - format pdf