Obwieszczenie GP.6733.9.2022 z dnia 24.05.2022

OObwieszczenie GP.6733.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.05.2022 zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 112022 z dnia 23.05.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego" na terenie działki o nr ewid. 131/1, arkusz mapy 3 oraz części działek o nr ewid. 293/3, 278, arkusz mapy 1, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf