Zarządzenie nr 55/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 55/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/VIII/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Pleszew i jednostkę obsługującą

Pobierz dokument - format pdf