Informacja GO.6232.66.2022 z dnia 01.06.2022 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Pobierz dokument - format pdf