Decyzja Or.526.23.2022 z dnia 06.06.2022

Decyzja Or.526.23.2022 z dnia 06.06.2022 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Klubowi Sportowego "Kosz Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf