Obwieszczenie GP.6730.33.2022 z dnia 07.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.33.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2022 o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/45, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf