Obwieszczenie GP.6733.10.2022 z dnia 07.06.2022

Obwieszczenie GP.6733.10.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.06.2022  zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 12/2022 z dnia 07.06.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy" na terenie części działek o nr ewid. 90, 47/1, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf