Zarządzenie nr 66/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022

Zarządzenie nr 66/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 181/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie instrukcji  gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf