Obwieszczenie GP.6730.201.2021 z dnia 14.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 87/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid.: 179, arkusz mapy 2, obręb Rokutów, gmina Pleszew

Pobierz plik -  format pdf  
Pobierz plik decyzji -  format pdf 
Pobierz plik mapy -  format jpg