Zarządzenie nr 81/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022

Zarządzenie nr 81/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 248/2 położonej w Nowej Wsi - w drodze zamiany

Pobierz dokument - format pdf