Wykaz z dnia 14.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 2a na działce oznaczonej nr 957/8 o pow. 1 815 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr KZ1P/00019387/5

Pobierz dokument - format pdf