Uchwała nr XLVI/454/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/454/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

Pobierz dokument - format pdf