Uchwała nr XLVI/456/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/456/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany działki położonej w Nowej Wsi

Pobierz dokument - format pdf