Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2022 z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych

.Pobierz dokument - format pdf