Obwieszczenie GP.6730.33.2022 z dnia 27.06.2022r.

Obwieszczenie GP.6730.33.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 100/2022 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/45, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf