Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie porządkowe Nr 2/VIII/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia porządkowego Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf