Obwieszczenie GP.6730.67.2022 z dnia 01.07.2022

Obwieszczenie GP.6730.67.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2022 o wydaniu decyzji nr 106/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Grodzisko" o mocy do 2MW do 1 ha (dopuszcza się budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1MWkażda) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 16, arkusz mapy 3, obręb Grodzisko, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz decyzje - format pdf