Obwieszczenie GP.6730.31.2022 z dnia 30.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.31.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 105/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej do 5MW na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 115/1, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz decyzje - format pdf