Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie porządkowe Nr 3/VIII/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie odwołania zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody w sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf