Zarządzenie porządkowe nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2022

Zarządzenie porządkowe nr 3/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2022 w sprawie odwołania zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody w sieci wodociągowych

Pobierz dokument - format pdf