Zarządzenie Nr 88/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022

Zarządzenie Nr 88/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034,

Pobierz dokument - format pdf