Wykaz z dnia 11.07.2022

Wykaz z dnia 11 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedaż nieruchomość zabudowaną położoną w Grodzisku, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego: dz. nr 203/2 o pow. 0,0400 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00021119/3.

Pobierz dokument - format pdf