Decyzja WR.526.07.2021 z dnia 14.07.2022

Decyzja WR.526.07.2021 z dnia 14.07.2022 r. w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Klubowi Sportowemu Kosz Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf