Obwieszczenie OS.6220.1.9.2022.KN3 z dnia 14.07.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Ferma drobiu o początkowej obsadzie 4159,344 DJP wraz z infrastrukturą techniczną - Bronów dz. nr 6/3, gm. Bronów".

Pobierz dokument - format pdf