Zawiadomienie GP.6733.28.2021 z dnia 25.07.2022

Zawiadomienie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lipca 2022 o możliwości zapoznania się  wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wniosku z dnia 30 grudnia 2021r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf